JavaScript is off. Please enable to view full site.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi tìm kiếm thông tin trên trang Website tuyển dụng của BIDV như thế nào?
2. Tôi tìm kiếm thông tin tuyển dụng của BIDV tại mục nào trên Website tuyển dụng?
3. Khi tạo tài khoản cá nhân, tôi phải nhập những thông tin nào?
  • Khi tạo tài khoản cá nhân, bạn phải nhập những thông tin bắt buộc với ký hiệu dấu * đỏ (*)
4. Đối với những thông tin bắt buộc với ký hiệu *, nếu tôi không cung cấp?
  • Đối với những thông tin bắt buộc với ký hiệu *, nếu bạn không nhập hoặc không cung cấp, hệ thống sẽ cảnh báo hoặc không ghi nhận bất kỳ một thông tin nào của bạn.
5. Tôi có quyền đăng ký nhiều tài khoản cá nhân?
  • Trên website tuyển dụng của BIDV, bạn chỉ có quyền đăng ký duy nhất 01 tài khoản cá nhân.
6. Trường hợp tôi quên mật khẩu, tôi sẽ phải làm gì?
  • Nếu bạn quên mật khẩu, bạn vào Đăng nhập, click Quên mật khẩu, BIDV sẽ cung cấp mật khẩu khác cho bạn theo hệ thống email tự động.
7. Tôi có thể tạo Hồ sơ cá nhân tại Website?
  • Bạn có thể tạo Hồ sơ cá nhân tại website tuyển dụng của BIDV trong mục Quản lý hồ sơ của bạn – Tạo hồ sơ
8. Các thông tin cá nhân của tôi trong Hồ sơ đã tạo có được lưu trữ?
  • Các thông tin cá nhân của bạn đã tạo thành công sẽ được lưu trữ đầy đủ trong phần mềm tuyển dụng của BIDV.
9. Tôi có thể chỉnh sửa / cập nhật thông tin bản thân trong Hồ sơ cá nhân?
  • Bạn có thể tự chỉnh sửa / cập nhật thông tin bản thân trong Hồ sơ cá nhân trong mục Gia nhập cùng chúng tôi – Sửa thông tin cá nhân.
10. Các thông tin trong hồ sơ cá nhân của tôi có được Ngân hàng bảo mật?
  • Các thông tin trong hồ sơ cá nhân của bạn được lưu trữ và bảo mật theo phần mềm tuyển dụng và quy định tuyển dụng của BIDV.